Internet Money වලට නවකයෙක්ද? 1

By
Advertisement
අන්‍‍ජායෙන් මුදල්.. නිසේ සි රැකියාවක්.. මාසෙ 40,000ක් හොයන්‍‍.. මාසෙ 80,000ක් හොයන්‍‍... ගෙ ඉඳන් මාසෙ ලක්‍‍යක් හොයන්‍‍.. ‍
මන් හි මේ දන් ගොඩක්  පුරුදු ති කි.. ගෙ ඉඳන් මාසෙ ලක්‍‍යක් හොයන්‍‍ වු මැති නේ... හෙ දැපු මන් හැමෝ  මොකද්‍‍ මේ කිරි.. දැන් මාතෘකා මු.. 
දැන් කාලෙ අන්‍‍තර්ජායෙන් මුදල් හොයන්‍‍ ගොඩක්  පෙලඹි‍‍ ඉන්‍‍ හැමෝ මේ ගැ හොයන්‍‍නෙ නිත් මුදල්  ක්  ඩා මේ සු දෙයක් කි හි.. ඒත් ඇත්‍‍ මේ සු දෙයක්‍‍ඔව්.. සුයි මාහැබැයි ටන් ගත්‍‍ මන් නෙමේමේ field කේ මුලින් ටිකක් හන්‍‍සි වෙලා කට්‍‍ කා සීමෙන් වැ  හොඳ දම් වෙච්‍‍  ටි කාලෙ පස්‍‍සෙ මේ සු දෙයක් වෙ

මන් දැ ති ගොඩක් මේ Internet money රන්‍‍ පු   වැඩක් නෑ කි හෙම්‍‍බත් වෙලා වැඩේ හැ දා  හෙ වෙන්‍‍නෙ යිහෙ රන්‍‍  හේතුවක් මා සී නැති  දෙයක්  ටන් ගත්‍‍ මන් මන් හි රම් මුලක්  නොලැබෙ නිත්  හි රම්  මුල් කාලෙදි සල්‍‍ලි ඉක්‍‍ ගන්‍‍ බැරි වෙ ලොකු දේ මා Internet money කි  දේවල් ලින් සල්‍‍ලි ගන්‍‍ බැරි දේවල් රන්‍‍ උත්‍‍ කිරීගොඩක් වෙලා  දේවල් ලේසියෙන් සල්‍‍ලි හොයන්‍‍ පුළුවන් කි හිතෙ   මෙහෙ වෙන්‍‍නෙ යි කි මන් ඉස්‍‍  රන්‍‍නම්. Internet කෙ සල්‍‍ලි හොයන්‍‍ පුළුවන් ක් මො ටන් මු.

1. ads click ‍මේ ‍ගැ ‍තින්‍ ‍ගොඩක්‍ ‍ ‍දන්‍‍නෙ. ‍ලං‍‍කාවෙ ‍කට්‍‍ටි ‍රන්‍‍නෙ ‍ ‍මා. ‍යි ‍තින්‍ ‍රි ‍ලේසිනෙ. ads click ‍කියන්‍‍නෙ ‍යම්‍ web site ‍ ‍දී ‍ති ‍වෙළඳ ‍දැන්‍‍වීම්‍ ‍රඹ ‍. ‍ඒත්‍ ‍ ‍ ‍මාසෙ ‍කී ‍හොයන්‍‍ ‍පුළුවන්‍? $1ක්‍ ‍වත්‍ ‍බෑ. ‍මක්‍ ‍හොඳ ‍ගාණක්‍ ‍හොයන්‍‍ ‍පුළුවන්‍ ‍හැබැයි ‍ ads click ‍විරක්‍‍ ‍ ‍දි. ‍පි ads click ‍ site ‍කෙන්‍ referrals ‍ ‍හොයාගන්‍‍ ‍. ‍ ‍ටිකක්‍ ‍හන්‍‍සි ‍වෙන්‍‍ ‍. ‍හන්‍‍සි ‍වෙන්‍‍ ‍කිවු ‍කට්‍‍ටි ‍කම්‍‍මැලි. ‍මො ‍හැමෝ ‍ ‍ලේසි ‍සල්‍‍ලි ‍ ‍රන්‍‍නෙ.


2. ‍රි. ‍ළඟ ක්මේ ads click ‍ ‍ඩා ‍ටිකක්‍ advanced ‍ ‍මා Micro jobs. ‍ඇත්‍‍ ‍මේකෙන්‍ adsclick ‍ ‍මාසෙ ‍හො ‍ගා ‍ ‍සෙන්‍ ‍හොයන්‍‍ ‍පුළුවන්‍. ‍ ‍කියන්‍‍නෙ $1ක්‍ ‍ ‍සෙන්‍ ‍හොයන්‍‍ ‍පුළුවන්‍. ‍රි ‍වැ ‍රන්‍‍නම්‍ ‍හා ‍වැ ‍දන්‍‍නම්‍. ‍මේ ‍මො ‍රන්‍‍ ‍තියෙන්‍‍නෙ? ‍ඇත්‍‍ ‍කක්‍ ‍කි ‍රි ‍කියන්‍‍ ‍මාරුයි. ‍මො ‍ ‍ ‍වෙලා ‍ ‍ ‍වැ ‍දෙ. ‍කෙටියෙන්‍ ‍තේරුම්‍ ‍ගන්‍‍ ‍පුලුවන්‍ ‍විදි ‍කිනම්‍, facebook like ‍දාන්‍‍, ‍youtube comment ‍රන්‍‍. ‍ ‍ site ‍ register ‍වෙන්‍‍ ‍ගේ ‍දේවල්‍. ‍හැබැයි ‍මී ‍ඩා ‍වෙනස්‍ ‍ඒත්‍ ‍මේගෙ ‍ලේසි ‍දේවල්‍ ‍ ‍රන්‍‍ ‍ලැබෙ. ‍මේ ‍රන්‍‍නෙ ‍කොහො ‍කි ‍ටිකක්‍ ‍ගෙගන්‍‍ ‍. ‍ ‍ගැ ‍මන්‍ ‍වෙනම්‍ post  ‍ලින්‍ ‍කි ‍දෙන්‍‍ ‍ලාපොරොත්‍‍තු ‍වෙ.


3.‍ඉන්‍‍ටෙර්නෙට්‍ ‍ලින්‍ ‍සල්‍‍ලි ‍හොයන්‍‍ ‍පුළුවන්‍ ‍ ‍දෙයක්‍ ‍මා google adsense. ‍මන්‍‍ blog ‍කක්‍ web site ‍කක්‍ ‍තිනම්‍ ‍ google adsense program ‍ ‍ ‍ගෙ blog ‍ ‍දා ‍ blog ‍ ‍ visitors ‍ click ‍ළොත්‍ ‍කෙන්‍ commsion ‍කක්‍ ‍ලැබෙ. ‍මේ blog ‍ලින්‍ ‍විරක්‍ ‍නෙමේ. youtube ‍හත්‍ ‍රන්‍‍ ‍පුළුවන්‍.


4. ‍ ‍දෙයක්‍ ‍මා forex. ‍මේ forex  ‍කියන්‍‍නෙ ‍කෙටි ‍යක්‍. ‍මේ ‍කියන්‍‍නෙ foreign exchange ‍කි. ‍ ‍කියන්‍‍නෙ ‍ ‍කියන්‍‍නෙ ‍විදේ ‍විනි ‍හුමාරු. A/L Commerce ‍පු ‍ ‍නම්‍ ‍මේ ‍තේරුම්‍ ‍‍ගන්‍‍ සු ‍ති. ‍‍හැබැයි theory ‍ ‍ඩා ‍මේ practicle ‍කො ‍පැහැදිලි වෙසක්‍ ‍ති. ‍ ‍නිසා ‍මේ ‍කො ‍ ‍කෙනෙක්‍ ‍මේ ‍ගැ A-Z  ‍ගෙගෙ ‍රන්‍‍. ‍හෙ ‍නැති ‍වුනොත්‍ ‍මන්‍ invest ‍පු ‍මුවත්‍ ‍ලැබෙ ‍කක්‍ ‍නෑ. ‍නි ‍මේ ‍රන්‍‍‍ ‍මුලින්‍ ‍පි ‍ගා ‍යම්‍ ‍මුලක්‍ ‍තියෙන්‍‍නෙ ‍ ‍යෝ ‍රන්‍‍. ‍රි ‍ළොත්‍ ‍ගො ‍මා.


5. ‍සල්‍‍ලි ‍හො ‍ ‍විදිහක්‍ ‍මා ‍මං‍‍ගෙ ‍ති skills ‍ලින්‍ ‍වැ ‍ගන්‍‍ ‍. ‍ ‍කියන්‍‍නෙ ‍යා computer field ‍කේ ‍මොරි ‍දෙයක්‍ ‍ගැ ‍ගෙගෙ ‍තිනම්‍ ‍ ‍කිවුවෙ, graphic designing ‍ ‍මොකක්‍‍රි field  ‍කක්‍, photoshop, illustrator, indesign, 3Ds max, ‍ගෙ. ‍ ‍web designing, web development, MS Office,  auto cad, programming languages ‍ගේ ‍ ‍දෙයක්‍. ‍විශේයෙන්‍ ‍මේ site ‍ java programming ‍ ‍මා dimand ‍කක්‍ ‍තියෙන්‍‍නෙ. ‍මෙහෙ ‍වැ ‍ ‍කියන්‍‍නෙ freelancing ‍කි ‍ති fiverr,  gigbucks ‍කි site ‍දෙකක්‍ ‍කෙත්‍ ‍රන්‍‍නෙ ‍මේ ‍මං‍‍ගෙ skills ‍ලින්‍ ‍වැ ‍ ‍ ‍මා. ‍ටිකක්‍ ‍වෙනස්‍. ‍


තින්‍ ‍මේගෙ field ‍කක්‍ ‍‍දන්‍‍නම්‍ ‍යා හැකියාවන්‍ ‍හොදාගෙ ‍සල්‍‍ලි ‍හොයන්‍‍ ‍පුළුවන්‍. ‍හැබැයි ‍මේ ‍මේ ‍කි ‍රම්‍ ‍ලේසි ‍නෑ. ‍හන්‍‍සි ‍වෙන්‍‍ ‍. ‍තින්‍ ‍මේ ‍ගෙ site ‍ ‍වැ ‍ ‍හැටි ‍සල්‍‍ලි ‍හො ‍හැටි job ‍ apply ‍ ‍හැටි bit ‍ ‍හැටි. ‍ඉක්‍‍ job ‍කක්‍ employer ‍කෙනෙක්‍‍ගෙන්‍ ‍පි ‍ගන්‍‍ ‍පුළුවන්‍ ‍කා ‍ගැ මන්‍ ‍ඉස්‍‍ ‍දා ‍පොස්ට්‍ ‍ලින්‍ ‍කි ‍දෙන්‍‍ ‍ලාපොරොත්‍‍තු ‍වෙ. ‍ ‍සල්‍‍ලි ‍හො ක් ‍ගොඩක්‍ ‍ති. ‍ඒත්‍ ‍ ‍මෙ ‍කියන්‍‍ ‍ගියොත්‍ ‍වෙ ‍දෙයක්‍ ‍කියන්‍‍ ‍තුරු ‍වෙන්‍‍නෙ ‍නෑ. ‍ ‍නිසා ‍ ‍ගැ ‍සු.  ‍


මන්‍ මේකෙ ‍තිරි ‍කො ‍ post ‍කක්‍ ‍විදි ‍දා ‍ති. ‍ ‍ලන්‍‍ click here

0 comments:

Post a Comment